Etikettarkiv: fingersättning

Fingersättning viktigt att träna

I många skolor har varje elev varsin dator och Skolverket pekar i sina förslag till nationell IT-strategi på önskemål om att samtliga skolor skall erbjuda ett digitalt verktyg till alla elever inom tre år. I en sådan skola förväntas eleven skriva den absoluta merparten av sina texter på tangentbord. Vi menar att det är viktigt att lära eleverna en korrekt fingersättning vid textproduktion när tangentbord introduceras.

Fingersättning ger kognitiv och fysisk avlastning

Ett viktigt skäl är att få upp hastigheten och flytet i skriften. När det tar tid att ägna sig åt pekfingervalsen är det lätt att eleven tappar bort sig i tanken och inte hinner skriva klart sitt alster innan tanken har flugit sin kos. En korrekt fingersättning gör att eleven inte behöver växla fokus för blicken mellan tangentbordet och skärmen. Detta är en vinst särskilt för de elever som har svårigheter med distraktioner. Genom en korrekt fingersättning och därmed snabbare skrift ges ökade möjligheter att hålla fokus på uppgiften som ligger framför dem.

En korrekt fingersättning blir med träning också en automatiserad vana. Med andra ord behöver inte kognitiv kraft ägnas åt att pricka rätt tangenter utan kan istället helt ägnas åt uppgiften. Det här är energibesparande och ökar uthålligheten i skrivandet hos eleven. Tänk exempelvis vad besvärande det skulle vara om du, när du kör bil, behövde tänka efter och titta efter hur du skall hantera växelspaken varje gång du kommer till en korsning. När det beteendet är automatiserat kan du istället ägna din kognitiva förmåga åt annat som att läsa av trafiken etcetera. Visst kan du göra båda sakerna samtidigt (och det gör du i början när du kör bil), men då blir du också tröttare. På samma sätt är det med att skriva på tangentbord. En korrekt fingersättning som ger garanterade resultat på skärmen ger kognitiv kraft över till viktigare saker, nämligen undervisningens innehåll.

Dessutom skall vi inte bortse från de ergonomiska fördelarna med en korrekt fingersättning. I och med en ökad mängd arbete vid datorer, ofta laptops, blir det också allt viktigare att sätta fokus på ergonomin. Med en korrekt fingersättning minskar belastning på handleder och nacken tar mindre stryk (eftersom blicken inte behöver vandra mellan tangentbord och skärm). Axlar får sig också en törn av en felaktig fingersättning.

Träna

Vi menar alltså att fingersättning bör tränas i skolan. Alla elever bör göra det så snart dator med tangentbord introduceras. Kanske kan det ske i skolan några minuter varje dag eller hemma som en läxa. Med hjälp av datorn kan träning ske med dessa hjälpmedel: