Målorientering

Detta kapitel behandlar hur och varför man ska jobba med målorientering i klassrummet, bland annat genom att vara väl förankrad i läroplanen.

Att fundera över:

  • Är uppgiften som ska göras tydligt kopplad till läroplanen?
  • Har eleven getts förutsättningar att förstå syftet med uppgiften?
  • Har eleven varit delaktig i planeringen?
  • Finns det en checklista med framgångsfaktorer kopplad till uppgiften?
  • Får eleverna tillfälle till att ge och få kamratbedömning?
  • Får eleverna möjlighet att skatta sitt eget arbete?
  • Har eleverna chans att efter återkopplingen få ändra sitt arbete?