Yta och djup

Detta är ett kapitel helt ägnat åt kunskap. Vi går igenom fler olika karaktärer på kunskap och hur olika djup olika typer av kunskap är.

Att fundera över:

  • När upplevde du senast att du förändrades som människa genom kunskap du skaffat dig?
  • Vad gör du i klassrummet för att eleverna ska få med sig så djup kunskap som möjligt?
  • Tänk dig in i ett område du brukar undervisa i. Vilka olika djup av kunskap tänker du att eleverna ska få med sig efter genomgången kurs?