Stretchad kunskap

Ett helt kapitel vikt åt den stretchade kunskapen. Vad är stretchad kunskap? Hur kom begreppet till?

Att fundera över:

  • Hur tänker du runt nätets möjligheter till social samvaro och kommunikation?
  • Hur tänker du runt hur mediets betydelse för kunskapsbildningen?