Ett förändrat samhälle

Detta kapitel handlar om kunskapssamhället och om digital kompetens och var i läroplanen du hittar exempel på digital kompetens.

Att fundera över:

  • På vilket sätt tycker du att samhället har förändrats sedan du själv gick i skolan?
  • Hur bör skolan möta kunskapssamhället tycker du?
  • Vilken del av digital kompetens passar bra att jobba med i dina ämnen?