En förändrad yrkesroll?

Utan lärare – inget digitaliserat klassrum. Bokens sista kapitel ägnas åt lärarens roll. Hur kan du  utvecklas som lärare med hjälp av digitaliseringen? Förändras lärarrollen i ett digitaliserat klassrum?

Att fundera över:

  • Jobbar du medvetet för att skapa förtroendefulla relationer mellan dig och eleverna?
  • Rör du dig medvetet i klassrummet för att kunna gripa chansen till utvecklande dialoger med eleverna när tillfälle ges?
  • Har du filmat dig själv i klassrummet för att kunna reflektera runt din roll eller tagit andra chanser till återkoppling?
  • Bloggar du om din undervisning?
  • Samarbetar du med någon lärare via nätet inom landet?
  • Samarbetar du med någon lärare via nätet från något annat land?