Motivation

I detta kapitel ägnar vi oss helt åt motivationens betydelse för elevens kunskapsbildning, på gott och ont. Vi går igenom olika typer av motivation och vi ger exempel på hur du som lärare kan jobba för att ta tillvara på motivationen för att fördjupa kunskapsbildningen.

Att fundera över:

  • Har eleverna möjlighet att planera sin uppgift när det gäller tid?
  • Ska eleven ta kontakt med någon utanför klassen?
  • Ska det färdiga resultatet/arbetet kommuniceras till någon utanför klassen?
  • Har eleverna chans att känna att de lyckas i uppgiften, just på sin nivå?
  • Får eleven vara med att påverka hur uppgiften ska lösas?
  • Få eleven vara med att påverka var uppgiften ska lösas?
  • Finns det chans till kompensatoriska hjälpmedel för de elever som har särskilda behov?