IT i svensk skola – en tillbakablick

Det här kapitlet ger en tillbakablick på och en förståelse för varför vi är där i är i svensk skolans digitalisering i dag. Vi har omkring 40 år av IT i skolan att se tillbaka på. I början var statens roll tydlig men i samband med kommunaliseringen av skolan decentraliseras en hel del av kompetenssatsningarna förstås.

Att fundera över:

  • Sätt in dig själv i historien. Var i skolsystemet befann du dig vid de olika årtalen av IT-satsningar?
  • Påverkade de din skolgång eller lärarroll på något sätt?
  • Vilka argument för att använda datorer i skolan kan du se i din omgivning: Det samhällsekonomiska? Vikten av rättvis utbildning? Möjligheter att effektivisera administration? Att vilja påskynda samhällsutvecklingen?