Möjligheter och risker

Att det finns risker med datoranvändningen råder inga tvivel om. I detta kapitel reder vi ut de risker som visats i forskning samt de möjligheter som faktiskt också finns representerade. Riskerna handlar om ett alltför starkt färdighetsfokus, ytlig kunskap, ökad risk för ensamarbete och ökad stress för eleverna.

Att fundera över:

  • Märker du av i ditt klassrum att eleverna ibland fastnar i formen före innehållet när de använder datorn?
  • Hur har du hanterat det?
  • Hur märks elevernas ökade motivation i klassrummet med datorer?
  • På vilket sätt har du märkt att elever (eller vuxna) blir mer stressade i det digitala samhället?