Socialt lärande

Då internet i mångt och mycket är byggt för kommunikation vill vi med detta kapitel slå ett slag för att ta tillvara på denna kraft i att kunna kontakta nästan vem som helst för att ta in klassrummet. Även nätets chans till att få pröva sina ståndpunkter anonymt behandlas.

Att fundera över:

  • Förväntas eleverna diskutera åsikter med andra i en chatt anonymt?
  • Förväntas eleverna samverka med andra via någon typ av molntjänst?
  • Har ni ringt upp någon utomstående med videosamtal i klassrummet?
  • Har eleverna suttit i videosamtal med varandra för skolarbetets skull?
  • Har eleverna suttit i videosamtal med elever utanför den egna klassen för skolarbetets skull?
  • Har eleverna fått använda sociala medier i undervisningen någon gång?
  • Är det ett öppet klimat i klassrummet som inbjuder till att hjälpas åt?
  • Delar eleverna spontant saker som har med skolarbetet att göra med sina klasskompisar via någon tjänst på nätet?