Bra böcker tar tid

Det kommer en del frågor om hur det går med boken Digitalisering som lyfter skolan – teori möter praktik. Vi – Håkan och Helena – har ju varit ute och presenterat bokens innehåll en del och vi kommer fortsättningsvis också göra det, exempelvis på Framtidens Läromedel.

Det innebär att innehållet i boken är spikat, och det är konstaterat att det håller. De fyra aspekterna Motivation, Reflektion, Målorientering och Socialt lärande inrymmer möjligheter till fördjupad kunskapsbildning med IT och vi är stolta över att kunna bidra till enkla men kraftfulla förändringar att göra i klassrummet redan samma dag boken slås ihop.

Vi är nu i en andra redigeringsomgång i texten. Dels är det alltid svårt stilistiskt att vara två författare, dels tar stora delar av boken utgångspunkt i Håkans avhandling. Den vetenskapliga texten har ju ett formspråk som inte alltid lämpar sig i bokform. Den behöver därför formas om och vi ser framför oss ÄNNU tydligare budskap tack vare att lite akademisk yvighet putsas bort från kanterna.

Så, vi är lite sena med boken. Men den kommer bli bra, och vi förstår när vi är ute och pratar om huvudbudskapet att det är intressant och ger bra tankar för nuvarande eller kommande satsningar på IT i skolan. Håll ut, i höst kan du räkna med att få läsa den.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.